موضوع: 
مدرسه‌ها -- مدیریت و سازماندهی (School management and رهبری آموزشی (Educational leadership)‬‬ رفتار سازمانی (Organizational behavior)
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
تونی بوش
مترجم: 
ترجمه دکتر محمد حسنی، دکتر مریم سامری، دکتر سهیلا احمدی
سال نشر: 
1400
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
600000 ریال