موضوع: 
نانوساختار
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
پی. ام. سیوا کومار و دیگران
مترجم: 
مترجمتن دکتر احمد پورستار و مژگان عصمتی
سال نشر: 
1397
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
400000 تومان