عکس روی جلد: 
نویسنده: 
تدوین و گردآوری محمدرضا زرگران، هادی بیگی‌حیدرلو، سمیرا ساسانی‌فر
سال نشر: 
1401
20 صفحه اول کتاب: