موضوع: 
ریاضیات - جبر
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
درک جی اس رابینسون
مترجم: 
دکتر علی سرباز جانفدا
سال نشر: 
1390
قیمت: 
47000ریال