موضوع: 
انگل دامی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
چارلز مک کی هندریکس
مترجم: 
دکتر موسی توسلی
سال نشر: 
1385
قیمت: 
45000ریال