عکس روی جلد: 
نویسنده: 
وین ک. هوی و سیسیل ج. میسکل
مترجم: 
دکتر میرمحمد سید عباس زاده
سال نشر: 
1395
قیمت: 
300000ریال