موضوع: 
MRI ام آر آی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر هانس اچ. شیلد
مترجم: 
دکتر کریم اکبری دیلمقانی
سال نشر: 
1387
قیمت: 
30000ریال