موضوع: 
معادلات دیفرانسیل
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
ریچارد برونسون و گابریل بی کوستا
مترجم: 
دکتر احمدرضا حقیقی و دکتر علی عبادیان
سال نشر: 
1390
قیمت: 
60000ریال