موضوع: 
طراحی و شیمی ترکیبات دارو
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
داگلاس اس. جانسون و جی جک لی
مترجم: 
دکتر نادر نوروزی پسیان و علی زبر دستی و سهیل جعفری و اسماعیل دوستخواه
سال نشر: 
1393
قیمت: 
80000ریال