عکس روی جلد: 
نویسنده: 
وحید رضاوردی نژاد و تیمور سهرابی
سال نشر: 
1397
قیمت: 
30000