موضوع: 
ترمودینامیک
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دسموند وینتربون
مترجم: 
دکتر شهرام خلیل آریا و سیمین انواری
سال نشر: 
1397
قیمت: 
450000