دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1390
مترجم:
موضوع:
مدیریت آموزشی مدارس
نویسنده:
دکتر محمد حسنی
دانلود کتاب: آموزش و پرورش تطبیقی
قیمت:
43000ریال
سال نشر:
1392
مترجم:
موضوع:
معادلات دیفرانسیل -- نرم افزار متمتیکا
نویسنده:
دکتر سعید سهرابی
قیمت:
160000ریال
سال نشر:
1389
مترجم:
دکتر نادر نوروزی پسیان و سجاد احمدی و زهرا ملکپور
موضوع:
طیف سنجی مغناطیس هسته ای
نویسنده:
متین بالچی
قیمت:
70000ریال
سال نشر:
1391
مترجم:
موضوع:
نرم افزار لیزرل -- معادلات ساختاری PLS
نویسنده:
دکتر میر محمد سید عباس زاده و جواد امانی ساری بگلو و هیمن خضری آذر و قاسم باشوی
قیمت:
75000ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
دکتر علی محمد نیک بخت و عادل رضوانی وند فنائی و ایمان گل پور
موضوع:
مواد غذایی - صنعت و تجارت
نویسنده:
سی. آناندهاراماکریشنان
قیمت:
120000
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر رسول پیرمحمدی
موضوع:
تغذیه دام - مواد معدنی
نویسنده:
نویل اف. ساتل
قیمت:
450000 ریال - یک دوره 2 جلدی
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
فقه و حقوق - زبان انگلیسی
نویسنده:
دکتر سید مهدی صالحی و دکتر پرویز علوی نیا
قیمت:
120000ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
سازه های هیدرولیکی
نویسنده:
دکتر میر علی محمدی و دکتر محسن بشارت
قیمت:
200000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
ساس تختخواب
نویسنده:
دکتر موسی توسلی
قیمت:
120000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر حسن قلاوندی و محمدرضا فریدی
موضوع:
مدیریت منابع انسانی
نویسنده:
جاستین مرک و برنارد بارکر و ریچارد برد
قیمت:
120000 ریال

Pages