دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
سنگ - مکانیک
نویسنده:
حسن مومیوند
دانلود کتاب: مکانیک سنگ - 2 جلدی
قیمت:
470000 ریال (دوره دو جلدی)
سال نشر:
1396
مترجم:
مرتضی بهرام و بهزاد ماهری کلجاهی و حمید ذبحی
موضوع:
شیمی - مهندسی
نویسنده:
ان. کریشنامورتی و پی. والینایاکام و دی مادهاوان
قیمت:
250000 ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
تاریخ ایران دوره هخامنشی
نویسنده:
مهرداد قدرت دیزجی
قیمت:
180000 ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
نرم افزار میک مک
نویسنده:
میر نجف موسوی و فاطمه سادات کهکی
قیمت:
250000 ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
کرم شناسی دامی و انگل شناسی دامی
نویسنده:
محمد یخچالی و جمال قره خانی و حیدر حیدری
قیمت:
180000 ریال
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
سنگ گرانیت - پترولوژی ، محیط تکتونیکی و طبقه بندی
نویسنده:
عبدالناصر فضل نیا و امین جعفری
قیمت:
200000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
زمین شناسی سنگ
نویسنده:
عبدالناصر فضل نیا و حسین پیر خراطی و حامد مرادی
قیمت:
200000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
محمدمهدی باطنی و جواد بهمنش
موضوع:
آمار ریاضی - راهنمای آموزشی
نویسنده:
ن. کوتگودا و رنزو روسو
قیمت:
250000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
نگاهی به کاربرد نرم افزارهای میک مک و سناریو ویزارد
نویسنده:
دکتر میرنجف موسوی
قیمت:
25000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
زمین شناسی
نویسنده:
عبدالناصر فضل نیا - حسین پیرخیاطی - حامد مرادی
قیمت:
25000 ریال

Pages